Tin tức

HỘI THẢO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ CAM VÀ BƯỞI BẮC TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG

 

Sáng ngày 27/5/2017, tại Hội trường UBND xã Hiếu Liêm đã diễn ra hội thảo hướng dẫn sử dụng “Nhãn hiệu tập thể Cam và Bưởi huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương.”

Phòng Kinh tế huyện Bắc Tân Uyên đã phối hợp cùng Liên Hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam tổ chức hội nghị này, với mục đích phân tích những giá trị hữu ích của nhãn hiệu; đồng thời, cung cấp và thuyết minh các vấn đề liên quan đến mục đích, ý nghĩa cơ sở pháp lý, qui chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể cho hai loại trái cây đặc trưng: Cam và Bưởi Bắc Tân Uyên.

Ông Trần Giang Khuê, thay mặt tổ thực hiện dự án “Xây dựng nhãn hiệu tập thể Cam và Bưởi Bắc Tân Uyên” đã thuyết trình nội dung dự án và trực tiếp trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan việc sử dụng và quản lý nhã hiệu với các hộ nông dân cá thể, hợp tác xã sản xuất hai loại trái cây Cam và Bưởi tại địa phương.

Hầu hết các hộ nông dân đều nhận thức đúng đắn và bày tỏ thái độ đồng thuận cao với việc lãnh đạo các cấp, Hội nông dân và các ngành chuyên môn đã quan tâm bảo vệ và chăm lo đến tương lai phát triển thương hiệu của 2 loại sản phẩm trái cây Cam và Bưởi Bắc Tân Uyên.

Thực tế đã qua, trong khi các vùng chuyên canh về trái cây nổi tiếng của cả nước đều thu hoạch xong vụ mùa, thì tại các nhà vườn huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, không khí thu hoạch trái cây vẫn rộn ràng, sôi nổi. Cam nghịch mùa Hiếu Liêm – Bắc Tân Uyên đã chiếm vị trí là đặc sản được ưa chuộng trên thị trường. Những người nông dân tiên phong trong việc thuần hóa giống Cam và Bưởi đã từng bước nâng cao cuộc sống, làm giàu trên mảnh đất quê mình.

Do vậy, để hướng tới thị trường bền vững, bảo vệ quyền lợi và sự sống còn cho các loại trái cây đặc sản Bắc Tân Uyên, việc xây dựng, quản lý và khai thác có hiệu quả nhãn hiệu tập thể chó các tổ chức, cá nhân trồng sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm Cam và Bưởi Bắc Tân Uyên là một việc làm đúng đắn và phù hợp với xu thế phát triển chung của thời kỳ kính tế hội nhập, nhằm giữ gìn uy tín, danh tiếng, gia tăng giá trị sản phẩm gắn nhãn hiệu tập thể trên thị trường trong nước và xuất khẩu.  Các thành viên trong ban dự án đã tích cực làm việc, nghiên cứu, phân tích, nhằm xác định được một số đặc trưng của trái cam và bưởi “Bắc Tân Uyên”; Xây dựng hoàn chỉnh quy chế quản lý và sử dụng NHTT cam, bưởi “Bắc Tân Uyên” cho các loại trái cam, bưởi trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên; Xây dựng hồ sơ và đăng ký thành công NHTT cam, bưởi “Bắc Tân Uyên” cho các loại trái cam và bưởi trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên; Xây dựng các tài liệu phục vụ cho việc sử dụng và quảng bá NHTT cam bưởi Bắc Tân Uyên như : bao bì, tem, nhãn, poster … để tiến hành triển khai thí điểm áp dụng trên thực tế NHTT cam, bưởi "Bắc Tân Uyên" cho các loại trái cam, bưởi trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên.

Hội Nông dân huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương được UBND huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương giao nhiệm vụ là đại diện cho các tổ chức, cá nhân là thành viên đăng ký sử dụng nhãn hiệu tập thể và tiến hành các thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể Cam và Bưởi Bắc Tân Uyên với Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ, và đã được cấp giấy chứng nhận bảo hộ. Ban Quản lý nhãn hiệu tập thể Cam và Bưởi Bắc Tân Uyên do Hội Nông dân huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ra quyết định thành lập có nhiệm vụ quản lý, giám sát và chỉ đạo trực tiếp quá trfih sử dụng nhãn hiệu tập thể này.

Hy vọng, sau khi các thành viên tổ chức, cá nhân được chính thức cấp Giấy Chứng nhận sử dụng nhãn hiệu tập thể, sẽ có thêm niềm tin, nguồn động lực, để đầu tư sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển tài sản trí tuệ của sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể Cam và Bưởi Bắc Tân Uyên.

Bài và ảnh: KIM BÌNH