Tin tức

Cam bưởi Bắc Tân Uyên: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong nông nghiệp

Huyện Bắc Tân Uyên có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, cây công nghiệp và du lịch sinh thái, gắn liền với các di tích lịch sử. Ước tính 6 tháng đầu năm, diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 2.211,5 ha giảm 4,27% so cùng kỳ. Trong đó diện tích cây lương thực ước đạt 1.118 ha, so cùng kỳ giảm 11,69%; diện tích cây chất bột có củ ước đạt 432 ha, tăng 12,32% so với cùng kỳ; cây công nghiệp hằng năm ước đạt 172,4 ha giảm 2,32% so cùng kỳ; cây rau, đậu các loại ước đạt 476,7 ha, tăng 1,66%; cây hàng năm khác ước đạt 12,4ha. 
 
Tình hình sâu bệnh hại cây trồng xuất hiện xuất hiện hầu hết trên các loại cây trồng như: Rầy nâu, bọ trỉ, sâu cuốn lá, ốc bưu vàng, bệnh đạo ôn …gây hại trên cây lúa; sâu xanh, bọ phấn trắng, rầy xanh, bệnh than thư, sương mai… trên cây rau màu; sâu đục cành, ruồi đục trái, nhện đỏ… gây hại trên cây ăn trái; bệnh phấn trắng, Botridiplodia, khô ngọn khô cành trên cây cao su… mức độ gây hại nhẹ đến trung bình, không ảnh hưởng nhiều đến năng suất cây trồng. Vụ Đông xuân cơ bản đã thu hoạch xong, năng suất các loại cây trồng vẫn ổn định, giá cả tăng so với năm 2015. 
 
Để đạt được kết quả trên, Phòng Kinh tế huyện Bắc Tân Uyên cũng đã đồng hành cùng bà con trong công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật như: Tổ chức 01 lớp tập huấn về phòng trừ rầy nâu trên cây lúa xã Tân Mỹ với 45 lượt nông dân tham dự; tập huấn chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau tại xã Tân Định có 40 lượt nông dân tham dự; thực hiện mô hình rau ăn lá, ăn quả trong nhà màng, nhà lưới hở và hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới ngầm, diện tích 03 ha với 30 hộ tham gia.
 
Về hoạt động khoa học và công nghệ: Phòng Kinh tế huyện Bắc Tân Uyên đã tham mưu kế hoạch hoạt động và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2017 trên địa bàn huyện; tham mưu UBND huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam; tham mưu ủy ban nhân dân huyện 02 đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017: Đề tài “Xây dựng mô hình nông lâm kết hợp, phát triển chăn nuôi dưới tán rừng” và đề tài “Điều tra, khảo sát ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tại khu vực trồng cây có múi trên địa bàn huyện đến môi trường và sức khỏe của người dân tại khu vực”; tổ chức chuyến đi tham quan học tập kinh nghiệm quản lý nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng; 
 
Tham dự Hội nghị triển khai văn bản pháp luật “Thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố nhiệm vụ khoa học và công nghệ, luận văn - luận án sau đại học, thống kê khoa học và công nghệ” do Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ tổ chức; tổ chức triển khai tập huấn các chính sách pháp luật khoa học và công nghệ về sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu tập thể cho cán bộ quản lý về khoa học và công nghệ của huyện, xã và các hộ nông dân trên địa bàn xã Hiếu Liêm, với 70 người tham dự; xây dựng hồ sơ cho dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể Cam, Bưởi Bắc Tân Uyên cho các loại trái cam, bưởi trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên” để nộp Cục Sở hữu trí tuệ.
 
Bên cạnh đó, huyện Bắc Tân Uyên còn thực hiện kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia cầm, gia súc tại địa phương; công tác tiêm phòng được thực hiện nghiệm ngặt; thực hiện kiểm soát giết mổ được 3.719 con heo và 39.809 con gia cầm. Xử lý triệt để việc kinh doanh gia súc, gia cầm không có dấu kiểm soát giết mổ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…; chú trọng công tác tuyên truyền, xây dựng nông thôn mới cho các xã đạt tiêu chí đề ra. 
 
Nhìn chung, việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong nông nghiệp trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên đã có bước chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở nông thôn từng bước được cải thiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung.