Tin tức

CAM BƯỞI BẮC TÂN UYÊN: ĐẶC SẢN TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

Bình Dương, hiện đang được nhắc đến với hình ảnh một đô thị trẻ, giàu tiềm năng, với cơ cấu kinh tế đa dạng gồm : Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp. Đặc biệt, chủ trương theo định hướng tăng hàm lượng khoa học và công nghệ trong sản xuất, hình thành vùn

Bắc Tân Uyên: Nâng tầm giá trị cây có múi

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học - Công nghệ) vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Cam Bắc Tân Uyên”, “Bưởi Bắc Tân Uyên”. Kết quả này cho thấy, cây ăn trái có múi ở huyện Bắc Tân Uyên đã dần trở thành một thương hiệu nổi tiếng, thu hút thương lái gầ